Financiële educatie op het mbo

De verzekeringssector breidt in 2016 de inspanningen op het gebied van financiële educatie uit en richt zich op een nieuwe doelgroep: mbo-studenten. Verzekeraars hebben de ambitie om meer toegevoegde waarde te bieden op het gebied van financiële educatie. En om (toekomstige) Nederlandse consumenten financieel zelfredzaam te maken.

Waarom het mbo?

Mbo-studenten worden al op vroege leeftijd geacht financieel zelfstandig te zijn. Terwijl het een kwetsbare groep betreft. Een aantal kenmerken van mbo’ers:

  • Mbo’ers verdienen eerder dan hun leeftijdsgenoten geld;
  • Mbo’ers zijn een kwetsbare groep doordat ze beïnvloed worden door verleidingen;
  • Mbo’ers worden eerder dan hun leeftijdsgenoten geacht financieel zelfstandig te zijn;
  • Mbo’ers verdienen eerder geld, maar de groei in de hoogte van het salaris is laag.

Uit gesprekken met de Mbo-Raad en Wijzer in geldzaken blijkt dat mbo’ers een flink onderbelichte groep is. Uit onderzoek van stichting Weet Wat Je Besteedt blijkt dat 39% van de mbo’ers geen financieel plan heeft tijdens de studie. 50% heeft dat ook niet voor de periode daarna (augustus 2015). Uit onderzoek van het Nibud (Mbo’ers in geldzaken, 2015) blijkt verder dat 1 op de 5 mbo’ers vindt dat hij of zij vaak of altijd geld tekort komt. 15% geeft aan zelfs een financieel probleem te hebben.

Onder mbo-docenten bestaat er veel behoefte aan lesstof op het gebied van financiële educatie. Verzekeraars spelen hier graag op in.

Hoe bereiken we de doelgroep?

Om mbo’ers te bereiken, gaat de sector een samenwerking aan met het Nibud op het succesvolle programma MoneyWays. Het programma, samengesteld met Diversion, wordt zeer gewaardeerd door het middelbaar beroepsonderwijs. Door docenten, maar ook door leerlingen. Het programma bestaat uit drie lessen van een uur en maakt gebruik van peer educators die het thema ‘geld’ bespreekbaar maken. Door het inzetten van peer educators bestaat er geen hierarchische afstand, maar wel een gedeeld referentiekader. Dit bevordert het overbrengen van de boodschap door de vertrouwde sfeer die ontstaat. De les is meer dan alleen informatieoverdracht doordat de educators de dialoog met de groep aangaan.

Koningin Máxima bezoekt verzekeringsles

Op 13 september 2016 bracht Koningin Máxima in haar rol van erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken samen met staatssecretaris Sander Dekker een bezoek aan de verzekeringsles op het MBO College Amstelland in Amstelveen. Bekijk de  impressie