Gastles over verzekeren: Fix je Risk

Verzekeraars vinden het belangrijk dat kinderen al jong leren omgaan met geld en risico’s. Jong geleerd is immers oud gedaan. Daarom geven verzekeraars tijdens de Week van het geld de gastles Fix je Risk aan groepen 7 en 8. De les heeft geen commercieel doel en is vooral bedoeld om kinderen kritisch te leren nadenken over risico’s en financiële gevolgen. Tijdens de gastles komen de volgende vragen voorbij:

  • Hoe voorkom je risico’s?
  • Wat zijn financiële gevolgen van risico’s?
  • Wat kun je doen om die financiële gevolgen te beperken?
  • Wanneer is een verzekering daarbij handig en wanneer niet?

Lesstof

De les, die ongeveer een uur duurt, bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst vertelt de gastdocent iets over verzekeren en begrippen als premie, polis en risico’s. Via opdrachten leren de kinderen de begrippen herkennen – vaak weten ze er in eigen woorden al best veel vanaf. Daarnaast ontdekken ze dat je altijd eerst goed moet nadenken voordat je een verzekering afsluit. Vervolgens speelt de klas het spannende digispel waarbij ze de zojuist geleerde kennis meteen toepassen.

Digispel

Er is zowel een versie voor groep 7 als voor groep 8. De klas wordt opgedeeld in maximaal zes teams om het spel te spelen. In het spel staan Mila, Finn en directeur Van Brakel centraal die allerlei avonturen beleven, verdeeld over drie rondes plus een finale ronde. Ieder team krijgt per ronde een budget om zich te kunnen verzekeren voor gebeurtenissen die geld kosten. Maar er zijn ook gebeurtenissen die niks kosten of juist geld opleveren. Het rad van gebeurtenissen bepaalt vervolgens at random wat er allemaal gebeurt. Het team dat aan het einde van het spel het meeste geld overhoudt, wint.

 

GASTLES GEVEN

INHOUD GASTLES

LEERLINGEN